WIPS Garden 22 900 : 24 . :
Adidas To.Intense, 83 000 ₽ 61 900 : 24 . :
Sponeta Sport S 3-80 e Joy, 59 000 ₽ 47 900 : 24 . :